Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Bắc ngày 23/05 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1318201, 4, 5, 7
G1

64473

10
G2

58976 80232

2
G3

65555 53210 45207
14837 11304 47605

32, 7
41, 6, 7
G4

1946 6656 2147 6690

51, 5, 6
G5

2484 5860 7889
6268 2267 8394

60, 0, 2, 7, 8
72, 3, 6
G6

272 701 862

82, 4, 7, 9
G7

51 87 41 60

90, 4
Mã ĐB: 3 5 6 8 11 13 14 20 (MN)
XSMB 30 ngày

2. XSMB ngày 22/05 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3939706, 8, 8
G1

45487

12, 7
G2

31476 00040

22, 6, 6
G3

47830 45608 32162
70312 68143 75822

30, 6
40, 3, 4, 5
G4

0668 1475 4436 5595

55
G5

1774 6655 7678
7745 1426 4108

61, 2, 2, 4, 8
74, 5, 6, 8
G6

126 617 344

87
G7

06 61 62 64

95, 7
Mã ĐB: 4 5 6 8 12 14 16 18 (ML)
XSMB 90 ngày

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 21/05 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5520000,1,2,6,9,9
G1

18539

18
G2

69018 79701

28
G3

77775 27106 44932
69463 49358 74462

32, 2, 7, 9
45, 7
G4

6188 9885 3428 9737

50, 8
G5

1245 1061 4589
0309 8867 2047

61, 2, 3, 7
73, 5, 9
G6

832 502 909

85, 7, 8, 9
G7

79 73 50 87

9
Mã ĐB: 3 8 9 10 11 17 19 20 (MK)
XSMB 100 ngày

4. SXMB KQXSMB ngày 20/05 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB0596608
G1

60275

10
G2

72725 90891

20, 2, 2, 4, 5
G3

56652 91186 16367
64845 09049 06322

3
45, 9
G4

0220 6622 9353 0452

50, 2, 2, 2, 3
G5

9510 9372 3898
4781 9369 2390

61, 6, 7, 9
72, 5
G6

695 561 208

81, 6, 9
G7

24 50 89 52

90, 1, 5, 8
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 9 17 19 (MH)
XSMB 200 ngày

5. XSMB ngày 19/05 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB1447802, 5
G1

08543

10
G2

83125 92133

24, 5
G3

92796 76639 97895
59002 03268 78862

33, 5, 9, 9
43, 8
G4

0077 1962 4824 8339

5
G5

9892 6035 5510
5769 1348 4280

62, 2, 8, 8, 9
77, 8
G6

198 786 996

80, 5, 6
G7

68 85 05 96

92,5,6,6,6,8
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 12 16 20 (MG)
LôTô XSMB

6. XSMB ngày 18/05 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9132204, 4, 5, 7, 9
G1

34422

17, 8, 9
G2

54587 91207

22, 2, 2, 2, 5
G3

65370 28969 87605
86304 25261 47953

34, 9
47
G4

8722 3565 3622 9776

53
G5

9794 6034 3664
4804 5847 1109

61, 4, 5, 9
70, 6
G6

439 382 725

80, 2, 7
G7

17 18 19 80

94
Mã ĐB: 2 5 7 9 12 13 15 16 (MF)
In vé dò XSMB

7. XSMB ngày 17/05 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB514680
G1

36545

10, 1, 1
G2

25740 88471

23
G3

71270 59190 24080
02738 14554 91467

31, 2, 8
40, 1, 5, 5, 9
G4

1610 7280 1449 3711

54, 4
G5

1990 2823 4099
1531 0662 6554

62, 2, 7, 7, 8
70, 1
G6

811 467 195

80, 0
G7

45 41 62 32

90, 0, 5, 9
Mã ĐB: 1 6 7 10 12 13 15 19 (ME)

8. XSMB ngày 16/05 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6103400, 6, 6, 9
G1

71290

1
G2

62348 50106

24, 5, 5
G3

88442 20468 98125
52900 60651 31992

30, 4, 8
42, 4, 4, 8
G4

2338 9068 9944 8906

51, 2
G5

2052 1282 6872
1395 3593 8574

65, 8, 8
72, 4
G6

165 824 844

82
G7

30 92 09 25

90, 2, 2, 3, 5
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 13 17 19 (MD)

9. XSMB ngày 15/05 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB0692609
G1

62025

10, 2, 2, 6, 7
G2

01409 55964

21, 5, 6, 9
G3

06652 08021 58498
38040 60194 51612

30, 1, 3, 6
40
G4

9231 5633 3688 2553

52, 2, 3
G5

1388 2016 7652
8917 9212 7390

64
70, 2
G6

336 470 610

88, 8, 9
G7

89 29 30 72

90, 4, 8
Mã ĐB: 1 2 5 7 8 16 17 18 (MC)

10. XSMB ngày 14/05 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1688003
G1

28703

10, 3, 4, 6, 8
G2

39525 63916

25, 6, 8
G3

15096 08691 26638
16518 93526 28481

31, 4, 8
45, 5, 8, 8
G4

8610 7148 0858 1031

58
G5

1597 2914 5213
4645 6661 9199

61, 3, 5, 6
7
G6

934 848 328

80, 1
G7

66 63 45 65

91, 6, 7, 9
Mã ĐB: 5 6 10 11 13 14 19 20 (MB)

11. XSMB ngày 13/05 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8439600, 2, 6, 7
G1

64440

13, 9
G2

12844 84462

20, 6, 7
G3

39690 88306 54902
80590 37165 66935

35, 7
40, 4, 9
G4

3100 7913 8862 4260

59
G5

8127 9549 6572
7683 7337 1419

60,2,2,2,3,5,7
72
G6

007 667 359

83
G7

63 62 20 26

90, 0, 6
Mã ĐB: 1 3 4 7 9 14 15 17 (MA)

12. XSMB ngày 12/05 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB5410505, 6, 8
G1

06147

19
G2

74859 97508

20, 1
G3

73957 99482 89320
24590 26706 66538

30, 3, 8
40, 7
G4

7963 9465 0076 7088

51, 2, 7, 9
G5

5862 9352 0691
2480 1519 4340

62, 3, 5
75, 6
G6

751 430 989

80, 2, 8, 9
G7

75 33 21 97

90, 1, 7
Mã ĐB: 6 7 10 12 14 17 18 20 (LZ)

13. XSMB ngày 11/05 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9807600, 0, 2, 2, 6
G1

10832

1
G2

34069 56100

21, 6
G3

99345 21382 23746
71599 25382 85169

30, 2
45, 6
G4

0930 1587 9302 2080

50, 2
G5

0506 4079 4286
6281 9650 6402

64, 9, 9
76, 7, 9
G6

526 321 995

80,1,2,2,6,7
G7

64 52 00 77

95, 9
Mã ĐB: 2 3 6 9 10 13 14 20 (LY)

14. XSMB ngày 10/05 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB787360
G1

18262

14, 5, 5, 9
G2

50955 32467

25, 8
G3

23671 36298 05252
86570 16030 92419

30, 6
40
G4

9864 2396 4270 9528

52, 5, 7, 9
G5

3814 6159 4915
6569 5975 3971

61, 2, 4, 7, 9
70, 0, 1, 1, 5
G6

157 788 615

81, 8
G7

61 25 40 81

96, 8
Mã ĐB: 7 9 10 11 14 15 17 20 (LX)

15. XSMB ngày 09/05 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6032501
G1

15349

10, 2, 4
G2

32360 62341

25
G3

75210 62356 51398
75745 57573 85987

30, 4
41, 4, 5, 9
G4

1468 8155 2344 3177

53, 5, 6, 8, 9
G5

4101 1314 6459
5476 3361 9112

60, 1, 2, 8
71, 3, 6, 7
G6

358 053 489

87, 9
G7

34 30 62 71

98
Mã ĐB: 3 5 6 8 9 10 15 20 (LV)

16. XSMB ngày 08/05 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5609507, 9
G1

97809

10, 0, 9
G2

58525 99356

22,2,4,5,6,9
G3

37066 79058 17319
80729 82947 25743

35
43, 7
G4

3094 2057 5210 6852

52, 6, 6, 7, 8
G5

3379 9322 9426
1998 7384 9935

63, 6
73, 9
G6

963 856 373

84
G7

07 22 24 10

94, 5, 8
Mã ĐB: 1 2 4 5 9 15 18 20 (LU)

17. XSMB ngày 07/05 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1231701, 4
G1

81118

17, 7, 8
G2

75679 55486

22, 8
G3

53640 11641 98550
51697 35757 58353

30, 9
40, 1, 9
G4

4876 8039 6393 9366

50, 3, 7, 8
G5

1073 9098 6376
6149 3473 0458

60, 6
73, 3, 6, 6, 9
G6

004 560 330

86
G7

28 17 01 22

93, 7, 8
Mã ĐB: 5 6 7 8 10 12 13 15 (LT)

18. XSMB ngày 06/05 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8766100, 1, 3
G1

22441

11
G2

18944 47884

22, 4
G3

62669 61032 64782
29258 00675 55196

32, 2, 4
41, 4, 5
G4

6456 6301 0711 9193

56, 6, 8
G5

5000 1334 5056
5124 3581 8603

61, 7, 9
71, 5
G6

322 497 371

81, 2, 4
G7

45 32 98 67

93, 6, 7, 8
Mã ĐB: 1 4 9 11 17 18 19 20 (LS)

19. XSMB ngày 05/05 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB8018305
G1

07373

15
G2

48867 30896

20, 2, 7, 7
G3

17520 86768 30554
76145 87183 83127

30, 6
45
G4

7227 6852 1236 9205

52, 2, 4
G5

5395 1882 5795
5573 3815 0478

63, 7, 7, 8
73, 3, 8
G6

889 493 030

82, 3, 3, 9
G7

67 22 52 63

93, 5, 5, 6
Mã ĐB: 2 3 10 11 12 14 16 20 (LR)

20. XSMB ngày 04/05 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9086903
G1

86258

10, 2, 7, 9
G2

96303 01790

20, 5, 8
G3

13869 54572 71317
12810 47525 03020

30, 2, 3
45
G4

0761 4562 7833 0419

50, 5, 8
G5

6674 2830 5075
6867 0477 9992

61, 2, 7, 9, 9
72, 4, 5, 7
G6

950 395 845

8
G7

12 28 32 55

90, 2, 5
Mã ĐB: 2 4 10 11 14 17 18 19 (LQ)

21. XSMB ngày 03/05 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB6485700, 0
G1

31913

11, 3, 8
G2

20095 44000

21
G3

92069 67021 52931
48277 11046 89999

31, 3
43, 5, 6
G4

1085 3878 8682 2686

57, 7
G5

5611 0078 5218
2300 4982 1733

69
77, 7, 8, 8
G6

245 377 183

82,2,3,5,6,9
G7

57 98 89 43

95, 8, 9
Mã ĐB: 1 5 7 10 11 13 14 18 (LP)

22. XSMB ngày 02/05 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB2756701
G1

98924

18
G2

51863 96125

20,1,3,4,5,9
G3

32394 64549 84234
20036 87618 89421

32, 4, 6, 7, 9
40, 9
G4

7865 6190 9540 9899

5
G5

1929 1291 3732
4499 0501 0023

63, 3, 5, 5, 7
72, 4
G6

237 365 872

8
G7

39 63 74 20

90, 1, 4, 9, 9
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 14 15 20 (LN)

23. XSMB ngày 01/05 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB7203105, 7
G1

10292

18
G2

46130 26589

27
G3

90676 42039 96046
05589 71405 98943

30,1,2,3,5,9
43, 6
G4

7618 6107 6935 4766

52
G5

2832 7333 5398
2863 9727 6282

60, 1, 3, 6
76, 6, 7
G6

476 452 577

82, 9, 9
G7

95 61 60 97

92, 5, 7, 8
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 15 18 20 (LM)

24. XSMB ngày 30/04 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4462400, 2
G1

05886

10, 1, 1, 2, 9
G2

75181 44812

23, 4, 8
G3

09211 39887 51882
98592 13100 35623

35
42, 7
G4

3810 5366 3352 3783

52, 3, 4, 4, 9
G5

9442 7335 4865
8702 9454 0153

64, 5, 6
7
G6

064 111 819

81, 2, 3, 6, 7
G7

47 59 54 28

92
Mã ĐB: 1 2 4 8 10 12 17 20 (LK)

25. XSMB ngày 29/04 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1587702, 3, 3, 4, 8
G1

86391

12, 8
G2

81274 81676

21, 8
G3

90575 32048 64302
41745 95540 13428

30, 2, 7
40, 2, 5, 8
G4

1937 2689 1242 1612

59
G5

8518 0804 5532
3564 2859 5321

60, 1, 4
74, 5, 6, 7
G6

460 330 803

82, 9
G7

08 61 03 82

91
Mã ĐB: 5 8 9 10 12 14 15 16 (LH)

26. XSMB ngày 28/04 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB3769601, 2
G1

21957

1
G2

22046 36692

25, 5, 7
G3

64560 66075 18325
29166 09527 99349

35
40, 5, 6, 9
G4

8645 6772 3361 2640

55, 7
G5

4773 5555 6771
6035 9625 1386

60, 1, 6
71,2,3,3,4,5,5,9
G6

601 374 875

86
G7

79 73 02 95

92, 5, 6
Mã ĐB: 4 5 6 9 14 16 17 20 (LG)

27. XSMB ngày 27/04 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB2584202
G1

31827

11, 6, 8, 9
G2

51849 73421

21, 5, 7
G3

08418 64960 34316
24391 16970 95866

30, 5
42, 3, 7, 8, 9
G4

9943 8648 2356 6102

56, 7
G5

1611 8897 8947
2599 7671 9757

60, 6
70, 1
G6

380 430 919

80, 9
G7

93 89 25 35

91, 3, 7, 9
Mã ĐB: 2 5 6 8 10 16 18 19 (LF)

28. XSMB ngày 26/04 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB5762002
G1

82135

10, 2, 8, 9
G2

88910 47085

20
G3

31718 65482 84174
34977 84592 37002

30, 5, 7
49
G4

6912 2359 7064 9067

51, 7, 9
G5

0230 3557 4878
4292 3179 3749

60, 4, 7
74,7,7,7,8,9
G6

551 477 460

82, 5
G7

19 93 77 37

92, 2, 3
Mã ĐB: 1 4 6 10 11 12 16 19 (LE)

29. XSMB ngày 25/04 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB3659400, 3, 8
G1

90713

13
G2

48830 35403

22, 3
G3

24376 63350 49922
46764 82390 56362

30, 0, 6
4
G4

0777 9136 6698 2988

50, 7
G5

7581 7323 4178
9700 7530 1657

60, 2, 2, 4, 5
71, 6, 7, 7, 8
G6

095 465 777

81, 8
G7

08 62 71 60

90, 4, 5, 8
Mã ĐB: 2 7 8 11 12 17 18 20 (LD)

30. XSMB ngày 24/04 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6995201
G1

12165

10
G2

74557 28269

22, 4, 6, 8
G3

17544 31458 29961
71554 18326 20760

3
41, 4, 7
G4

6441 9828 9610 1054

50,2,3,4,4,7,8
G5

3082 9422 4364
8493 2653 5224

60,0,1,4,5,7,9
7
G6

382 567 101

82, 2, 2
G7

82 60 50 47

93
Mã ĐB: 1 2 3 8 12 13 14 18 (LC)

Kết quả kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất KQXSMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?

- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.

- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc

Tại trungso.net.vn có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của trungso.net.vn

Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định

Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.

Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.

Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. trungso.net.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".

 

Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại trungso.net.vn:

LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC
Ngày Mở Thưởng Mã Tỉnh Tên Tỉnh
Thứ 2 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 3 XSQN Xổ Số Quảng Ninh
Thứ 4 XSBN Xổ Số Bắc Ninh
Thứ 5 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 6 XSHP Xổ Số Hải Phòng
Thứ 7 XSND Xổ Số Nam Định
Chủ Nhật XSTB Xổ Số Thái Bình

Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.

Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website trungso.net.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết.