TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 4 lượt 00 2 lượt 31 14 lượt
18 3 lượt 45 2 lượt 41 14 lượt
27 3 lượt 74 2 lượt 51 14 lượt
35 3 lượt 01 1 lượt 89 14 lượt
53 3 lượt 03 1 lượt 90 14 lượt
64 3 lượt 06 1 lượt 76 13 lượt
68 3 lượt 09 1 lượt 88 13 lượt
85 3 lượt 24 1 lượt 20 12 lượt
00 2 lượt 31 1 lượt 56 12 lượt
10 2 lượt 33 1 lượt 62 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
96 1 lượt 94 1 lượt 72 3 lượt
95 1 lượt 89 1 lượt 55 3 lượt
90 1 lượt 88 1 lượt 17 3 lượt
87 1 lượt 84 1 lượt 01 3 lượt
82 1 lượt 79 1 lượt 85 4 lượt
80 1 lượt 76 1 lượt 75 4 lượt
79 1 lượt 70 1 lượt 57 4 lượt
78 1 lượt 67 1 lượt 48 4 lượt
77 1 lượt 66 1 lượt 30 4 lượt
76 1 lượt 64 1 lượt 29 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
01, 03, 11, 19, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 46, 47, 48, 50, 57, 60, 69, 71, 74, 86, 89, 94 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ