Max 3D Pro thứ 7 ngày 01/04/2023

Kết quả kỳ #241 ngày 01-04-2023
ĐB 791 029
G.1 481 607 713 859
G.2 863 543 888 960 013 354
G.3 790 274 951 329 313 373 866 379

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro